Get Smart from Everyside...

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound the actually teaching of the great explorer ut of the truth, the master builder of human happiness.

Consultation

Contact

 • (526) 236-895-4732

Corona informatie

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes Belastingdienst:

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct.

Dit geldt voor de :

 • inkomsten-,
 • vennootschaps-,
 • loon- en
 • omzetbelastingen (btw).

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

Versoepelde BBZ regeling

Inkomensondersteuning, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie is dit tot maximaal ca. € 1.500 per maand (netto). Dit hoeft u niet terug te betalen en er is geen vermogens- of partnertoets. Dit is momenteel nog maar voor een periode van maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u wel terugbetalen, maar met een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting. Er wordt een lager rentepercentage berekend dan nu in de Bbz geldt.

Voorwaarden extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers

U kunt de extra Bbz-ondersteuning aanvragen bij de gemeente waar u woont als u vanaf 1 maart 2020 door de coronacrisis in financiële moeilijkheden bent gekomen.

Verder gelden de volgende eisen:

 • u bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland
 • u voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister
 • u bent vóór 1 januari 2020 gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep, mits u meer uren werkt dan in loondienst)
 • u woont in de gemeente waar u aanvraagt

 

 

Compensatie regeling

 

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. Zodra ze bekend zijn, plaatsen we het op deze pagina.

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben enorme consequenties voor een aantal sectoren in het bijzonder. Ondernemers in de horecasector hebben de deuren verplicht moeten sluiten. In de culturele sector geldt hetzelfde voor veel ondernemers, en zijn buitenlandse tournees of producties onmogelijk. Organisatoren van evenementen hebben deze moeten annuleren of verplaatsen. Ook in de reisbranche loopt de omzet hard terug.

Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel inkomsten mis. Ook zijn er soms extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.

Tegemoetkoming van € 4.000

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er volgt nog een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig zullen wij dit overzicht actualiseren.

Op de site van uw gemeente kunt u meer informatie vinden omtrent de aanvraag van deze regeling.

De bovenstaande informatie is afkomstig van www.rvo.nl. Wij adviseren iedereen deze website goed in de gaten te houden voor het meest recente nieuws omtrent het coronavirus.

 

Aanvraag NOW

U kunt vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op website van het UWV staat. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

• Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
• Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer (Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.)
• Het loonheffingennummer (Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.)
• De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
• Het verwachte percentage omzetverlies in die periode
• Het rekeningnummer en de tenaamstelling

Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

 

In principe wordt de aanvraag ingediend op basis van een omzetverlies van 100€ per 1 maart 2020. Mocht dit anders zijn, dan vragen wij u dit door te geven.
LET OP : het bedrag wat wordt gestort is een voorschot. Indien blijkt dat toch geen aanspraak gemaakt kan worden- of voor minder dan je ontvangen hebt, zul je dit bedrag terug moeten betalen !

 

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat als volgt:
• Neem uw totale omzet van 2019.
• Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
• Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.
Als uw bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Deze berekening kunt u doen op de website van het UWV, hier wordt vervolgens naar de verwachtingen van de omzet van de onderneming gevraagd!

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van het UWV (www.uwv.nl), wij adviseren u om de informatie op deze website omtrent het aanvragen van een NOW goed in de gaten te houden!